Sopran & kwartet smyczkowy

Zapraszam do wysłuchania efektów współpracy naszego kwartetu EstradiVarious z wokalistką Sylwią Ziółkowską.